גלריה - מתוך הפקות מוזיקליות שונות

וידיאו 

 תמונות 

בהקלטות בתי ספר יסודיים