גלריה - מתוך הפקות מוזיקליות שונות

וידיאו 

 תמונות 

עם גלית גיאת ולובנה סלאמה