גלריה - מתוך הפקות מוזיקליות שונות

וידיאו 

 תמונות 

מתוך המופע - סבתא ממי